Who we are

placeholder image
TGS_logo

บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

ก่อตั้งอย่างมั่นคงมากว่า 20 ปี ภายใต้ปณิธานที่จะส่งมอบความสำเร็จของโครงการพัฒนระบบสารสนเทศด้วยบริการที่มีคุณภาพให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ในช่วงเริ่มแรกกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ป (มหาชน) ผู้พัฒนาระบบบัญชีและ ERP ชั้นนำในเมืองไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์ FORMA , FORMULA ERP ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเมืองไทย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี ได้ให้ความไว้วางใจผลิต ซอฟท์แวร์ ระบบบัญชีสำเร็จรูป DACCOUNT ให้กับบริษัท ฯ เพื่อส่งมอบซอฟท์แวร์คุณภาพ ให้ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ถึงกลางในเมืองไทย

ต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสทางการตลาดด้านการพัฒนาระบบโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงได้เกิดการ รวมตัวของทีมงาน ที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ "HUMANO" ด้วยความฝันและตั้งใจว่า ผู้ประกอบการไทย จะต้องมีโปรแกรม ที่"เก่ง" และ "ดี" ใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อพัฒนาทุนมนุษย์อย่างยั่งยืนแบบครบวงจร 

placeholder image
placeholder image

จนวันนี้พวกเราทุกคนขอขอบพระคุณลูกค้าทุกรายที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง ดิฉัน และ ผู้บริหาร รวมถึงคณะทำงานทุกท่าน ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะพัฒนาระบบโปรแกรม และส่งมอบบริการเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้ประกอบการในเมืองไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และตั้งใจ จะสร้างชื่อเสียงของระบบซอฟท์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย ให้เป็นที่ยอมรับในประเทศแถบอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

หดห.jpeg

คุณยุวดี แซ่โก่ย (ลิ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

Company Roadmap

Roadmap as Crystal Partner

icon22

2534

ก่อตั้งบริษัท Crystal Software Package.

icon22

2536

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ Formula 4 for DOS

icon22

2540

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ Formula 4 for Windows

icon22

2542

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ Forma TRD

icon22

2544

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ Forma MRP

icon22

2545

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ mForma

Roadmap as Triangle Soft

icon22

2546

ก่อตั้งบริษัท Triangle Soft

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ D Account Solution

ประกาศแผนงานการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี .net framework

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ Formula ERP

icon22

2548

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน Thailand ICT Award 2005 (TICTA)

จำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบ WEALTH ERP (TRD/HRM)

icon22

2549

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน Thailand ICT Award 2006 (TICTA)

icon22

2550

ได้รับประกาศให้เป็นหนึ่งในSoftwere Product champion (TICTA)โดยสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

icon22

2552

จำหน่าย ซอฟท์แวร์ระบบ Wealth SMS Solution

ก่อตั้ง Geng & Dee (HRD Develoment)

icon22

2554

จำหน่าย ซอฟท์แวร์ระบบ HUMAN0 สำหรับพัฒนาบุคลากรและองค์กร

Vision

เป็นผู้ให้บริการ SOFTWARE ERP ชั้นนำของคนไทย และพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ที่เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทย

Mission

  • ส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้าน ERP/HROD เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อธุรกิจของลูกค้า

  • ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

  • สร้างความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

  • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ

  • ส่งเสริมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

v1%20copy

S-Service

บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ

v

P-Product

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และมีเสถียรภาพสูง

v3

I-Innovation

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า

v4

C-Corporate Social Responsibility

มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ

v5

E-E-Learning

องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำกว่า 5,000 แห่งในทุกอุตสาหกรรม บางบริษัทมีขนาดเล็ก บางบริษัทใหญ่ บางบริษัทดำเนินงานในประเทศ บางบริษัทอยู่ในต่างประเทศ

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43