ทีม BA-BD ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ ประกาศก้อง ผนึกความพร้อม เตรียม launch DAccount on web

placeholder image

ทีม BA-BD ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ ประกาศก้อง ผนึกความพร้อม เตรียม launch DAccount on web จัดประกวด mini - ERP contest ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ตรัง ในงานวิชาการประจำปี 2566 ปลายปีนี้

ในวันที่ 25 มกราคม 2566 คุณยุวดี แซ่โก่ย กรรมการผู้จัดการของบริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด ได้นำทีมของเขามาเจอกับผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ตรัง เพื่อเปิดเส้นทางการร่วมมือและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการศึกษาสู่วิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ระบุว่า "วิชาชีพบัญชีเป็นศาสตร์ที่สังคมจำเป็นต้องได้รับความรู้และบริการจากมันอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในระเบียบกฎข้อบังคับธุรกิจ เราจะเห็นว่างานด้านบัญชีจะถูกกระทบอย่างมาก ดังนั้น นักบัญชีคุณภาพเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการทุกคน"

เขาได้เพิ่มเติมว่า "ด้วยความเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ นักบัญชีจำเป็นต้องรับรู้และปรับตัวให้สอดคล้องกับการเป็นผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพได้ เพื่อที่เราจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสม"

ในการสรุปข่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้เน้นให้ความสำคัญกับการร่วมมือในงานบริการวิชาการ และยอมรับถึงความสำคัญของความร่วมมือนี้ต่อนักศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการสร้างกำลังคนและบุคลากรคุณภาพสู่สังคมในอนาคตของเขาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ตรัง

ในการสรุปข่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้เน้นให้ความสำคัญกับการร่วมมือในงานบริการวิชาการ และยอมรับถึงความสำคัญของความร่วมมือนี้ต่อนักศึกษา และผลกระทบที่เกิดขึ้นในการสร้างกำลังคนและบุคลากรคุณภาพสู่สังคมในอนาคตของเขาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ตรัง

placeholder image

เรียบเรียงโดย

หดห.jpeg

คุณยุวดี แซ่โก่ย (ลิ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43