Triangle Soft Co.,Ltd.

ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และซอฟต์แวร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resource Management & Organization Development : HRM & OD) พร้อมประสบการณ์จริงในการให้คำปรึกษาด้าน Local ERP Package & OD ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Crystalsoftwaregroup (ผู้นำการพัฒนาระบบ ERP และบัญชีสำเร็จรูปที่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย)

8x5

ความพร้อมในการให้บริการ

พัฒนาระบบตามมาตรฐานสากลและบริการหลังการขาย ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง

10,000+ 

ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง

ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย เน้นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

90+ %

ความพึงพอใจจากลูกค้า

เป็นแรงผลักดันคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

Triangle Soft Co.,Ltd.

ที่ปรึกษาวางระบบบริหารทรัพยากรบริหารองค์การ ด้านซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) และซอฟต์แวร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (Human Resource Management & Organization Development : HRM & OD) พร้อมประสบการณ์จริงในการให้คำปรึกษาด้าน Local ERP Package & OD ภายใต้ความร่วมมือกับกลุ่มบริษัท Crystalsoftwaregroup (ผู้นำการพัฒนาระบบ ERP และบัญชีสำเร็จรูปที่มีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศไทย)

8x5

ความพร้อมในการให้บริการ

พัฒนาระบบตามมาตรฐานสากลและบริการหลังการขาย ที่ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง

10,000+ 

ประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริง

ตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย เน้นผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

90+

ความพึงพอใจจากลูกค้า

เป็นแรงผลักดันคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

ความพึงพอใจจากลูกค้า เป็นแรงผลักดันคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

TGS_women

บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด ก่อตั้งอย่างมั่นคงมากว่า 20 ปี ภายใต้ปณิธานที่จะส่งมอบความสำเร็จของโครงการพัฒนระบบสารสนเทศด้วยบริการที่มีคุณภาพให้กับ ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ในช่วงเริ่มแรกกระทั่งปัจจุบันนี้เราได้รับความไว้วางใจจากคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ป (มหาชน)

ผู้พัฒนาระบบบัญชีและ ERP ชั้นนำในเมืองไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์ FORMA , FORMULA ERP ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในเมืองไทย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 25 ปี ได้ให้ความไว้วางใจผลิต ซอฟท์แวร์ ระบบบัญชีสำเร็จรูป DACCOUNT ให้กับบริษัท ฯ เพื่อส่งมอบซอฟท์แวร์คุณภาพ ให้ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ถึงกลางในเมืองไทย

เราจัดการกับความท้าทายที่ซับซ้อนด้วยโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับคุณ

TGS1

โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

ครอบคลุมทั้งงานการบริหาร จัดการ (Human Resource Management : HRM) และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Development : HRD)

Learn more

con2

DAccount เป็นระบบบัญชีสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อม

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด ที่ก่อตั้งมากว่า 20 ปีพัฒนาระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาจากกลุ่มบริษัทคริสตอลซอฟต์แวร์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำการพัฒนาระบบ​ ERP สัญชาติไทย พร้อมเทคโนโลยี Fogcomputing Technology

Learn more

con3

ซอฟท์แวร์ที่เชื่อมโยงระบบต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน

ทั้งระบบงานทางด้านบัญชี และการเงินที่เป็นส่วนแบ็คออฟฟิศ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการผลิต ตลอดจนระบบการกระจายสินค้า

Learn more

con3

ระบบการจัดการทางการเงินประสิทธิภาพสูง

เป็นระบบบัญชีที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

Learn more

placeholder image

นโยบายและทิศทางที่ชัดเจนของผู้บริหารระดับสูง

มีความพร้อมจะนำไปสู่การบริหารองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ผู้บริหารระดับกลางจึงมีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันองค์กรให้รุดหน้า ในภาวะการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน

การพัฒนาและปรับปรุงดิจิทัลซอฟท์แวร์ด้านการบริหาร ERP

เครื่องมือการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้องค์กรบริหารกระบวนการทางธุรกิจหลักโดยอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ซอฟต์แวร์ ERP สร้างกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทและการไหลของข้อมูล โดยให้แหล่งข้อเท็จจริงเพียงแหล่งเดียวและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร

placeholder image
placeholder image

การบริหารบุคคลและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กร (HROD)

กระบวนการในการพัฒนาตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถไปจนถึงมีทักษะในการปฎิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถของพนักงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจในที่ทำงาน

ข่าวสาร

G2 Badges-1

สุขสันต์วันสงกรานต์

แจ้งวันหยุดทำการ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

Continue Reading

G2 Badges-1

มหกรรม Skill Expo 2023

ผลักดันแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัล

Continue Reading

G2 Badges-1

MWC Shanghai 2023

คุณยุวดี แซ่โก่ย เข้าร่วมงาน MWC Shanghai 2023 เพื่อรับข้อมูลและประสบการณ์ในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

Continue Reading

G2 Badges-1

ทีม BA-BD ไทรแองเกิ้ลซอฟท์

ประกาศก้อง ผนึกความพร้อม เตรียม launch DAccount on web จัดประกวด mini - ERP contest

Continue Reading

G2 Badges-1

บริษัท Triangle Soft สำรับทีมโดยคุณยุวดี แซ่โก่ย

ในบทบาทนำและวิทยากรหลัก จัดอบรมสัมนาในหัวข้อ "กอบกู้ธุรกิจจาก COVID-19 ด้วยระบบบัญชีดิจิทัล"

Continue Reading

G2 Badges-1

ตรวจ ISO 29110-Souvellience ประจำปี

บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด ยกระดับมาตรฐานคุณภาพองค์กร เข้ารับ....

Continue Reading

กลุ่มลูกค้ากับการไว้วางใจในการใช้บริการ Triangle Soft

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43