Triangle soft Business Network for Life Accounting

TGS44

 DAccount เป็นระบบบัญชีสำเร็จรูปที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมลูกค้าสามารถมีความมั่นใจได้ด้วยทีมพัฒนากลุ่มบริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์กรุ๊ปที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ด้วยนโยบายการบริการที่มี คุณภาพ และรับประกันการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

DAccount ประกอบด้วย 3 ระบบหลัก

purchase order

ระบบสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายชำระ (P2P) - Procure-to-pay (P2P)

ระบบสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายชำระ (P2P) - Procure-to-pay (P2P)

Procure-to-Pay (P2P) คือกระบวนการธุรกิจที่องค์กรทำเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และการจ่ายเงินให้กับผู้ขาย กระบวนการนี้รวมถึงการระบุความต้องการ, สร้างคำสั่งซื้อ, รับสินค้า, และชำระเงิน โดยมีระบบที่มั่นคงและเป็นระเบียบ เป็นกระบวนการสำคัญในธุรกิจที่เชื่อมโยงระหว่างการจัดหาและการเงินขององค์กร การใช้ P2P ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

purchase order

ระบบขายสินค้าและการรับชำระ (O2C) - Order to cash (O2C)

Order-to-Cash (O2C) คือ กระบวนการทางธุรกิจที่รวมถึงการรับคำสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจนถึงการเก็บเงินจากลูกค้าขององค์กร กระบวนการนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจเช่นการรับคำสั่งซื้อ, การยืนยันคำสั่งซื้อ, การจัดส่งสินค้าหรือบริการ, การออกใบแจ้งหนี้, การวางบิล, การตรวจสอบการชำระเงิน, การบันทึกการชำระเงิน และการปรับปรุงข้อมูลทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจทั้งหมด การดำเนินการ O2C เป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจขององค์กร มันช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ, ปรับปรุงความพร้อมในการจัดส่งสินค้าหรือบริการ, และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บเงินที่มาจากลูกค้าขององค์กรได้ดีขึ้นและมีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของตนเองได้.

purchase order

ระบบบัญชีการเงินและสินทรัพย์ (FIN-GL) - Financial general ledger & Asset (FIN-GL)

inancial general ledger & Asset (FIN-GL) คือ ระบบบัญชีทางการเงินภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินและบัญชี รวมถึงการจัดกลุ่มสินทรัพย์ตามลักษณะและการคำนวณค่าเสื่อมทางบัญชี เพื่อสร้างรายงานการเงินที่ถูกต้องและมีความถูกต้อง ซึ่ง FIN-GL ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สถานะการเงินขององค์กรและตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในข้อมูลการเงินขององค์กร ทั้งนี้ FIN-GL ยังสามารถบันทึก statement ของบัญชีเพื่อทำการ Reconcile และออกรายงานภาษีเพื่อนำส่งได้อีกด้วย

placeholder image

คุณสมบัติระบบโปรแกรมบัญชี DAccount

 • ระบบบริหารจัดการด้านบัญชีการเงินเพื่อการบริหารและภาษีอากร ครบถ้วนทุกความ ต้องการธุรกิจ สำหรับกิจการซื้อมาขายไป บริการ และธุรกิจการผลิตขนาดย่อม

 • ครบครันด้วย 3 แพ็คเกจหลัก ได้แก่
  1. ระบบสั่งซื้อสินค้าและการจ่ายชำระ (P2P) : ควบคุมกระบวนการซื้อและการชำระเงิน พร้อมรายงานที่จำเป็นสำหรับการนำไปวิเคราะห์

  2. ระบบขายสินค้าและการรับชำระ (O2C) : ควบคุมกระบวนการขายและการรับชำระเงิน พร้อมรายงานที่จำเป็นสำหรับการนำไปวิเคราะห์

  3.ระบบบัญชีการเงินและสินทรัพย์ (FIN-GL) : การบันทึกข้อมูลทางบัญชีรายวันแยกประเภท การบันทึกสินทรัพย์ ตรวจสอบรายงานและรายงานภาษี 

คุณสมบัติระบบบัญชี DAccount

 • ทํางานได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบ Cloud เพิ่มความปลอดภัยด้วยการสํารองข้อมูลอัตโนมัติ

 • เริ่มต้นระบบง่ายด้วยเครื่องมือ Import ข้อมูลหลัก คือ สินค้า บริการ วัตถุดิบ ลูกค้า ผู้จำหน่าย สินทรัพย์ และรวมทั้งเอกสารต่าง ๆ

placeholder image
placeholder image
 • DAccount สามารถรองรับภาษาได้ ถึง 5 ภาษา นั่นคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ​ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาพม่า และภาษาลาว รวมทั้งพร้อมรองรับสกุลเงินต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับธุรกรรมต่างๆ  

 • การคีย์เอกสารมีความยืดหยุ่นและเข้าใจง่าย พร้อมสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่เสียเวลา 


 • การเชื่อมโยงบัญชีอัตโนมัติจากการซื้อที่ P2P และขายที่ O2C และนำมาลงบัญชีที่ FIN-GL ซึ่งการเชื่อมโยงบัญชีอัตโนมัติระหว่างกระบบ P2P, O2C, และ FIN-GL ช่วยลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการทางการเงินและช่วยให้เรื่องบัญชีเป็นเรื่องง่ายในพริบตาโดยไม่ต้องทำงานมือ

 • DAccount มีรายงานที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณสามารถนำไปวิเคราะห์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น รายงานการ์ดลูกหนี้/เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ/ขาย รายงานสรุปยอดขายกำไร รายงานยอดซื้อขาย รายงานงบกระแสเงินสด บัญชีแยกประเภท รายงานเจ้าหนี้/ลูกหนีคงเหลือ รายงานงบทดบลอง งบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงาน ภงด. 1,2,3,53,54 และพร้อมที่จะมีการเชื่อมกับ E-Tax และการ Interface ได้ทุกรูปแบบ

 • DAccount เราพร้อมที่จะพัฒนาสู่เทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่ความสำเร็จไปกับผู้ใช้งาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จกับเราด้วยซอฟต์แวร์ Mini ERP สัญชาติไทย

placeholder image

สนใจ / กรอกข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรมของคุณ Account Business Network เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43