มหกรรม Skill Expo 2023 ผลักดันแรงงานไทยสู่ยุคดิจิทัล

placeholder image

ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์, ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), เปิดเผยโครงการ Skill Expo 2023 เพื่อผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

DEPA ร่วมมือกับคู่ค้าระดับโลกเช่น ไมโครซอฟท์ และกูเกิล เพื่อพัฒนาทักษะของแรงงานดิจิทัลในประเทศ โดยการบูรณาการทรัพยากรและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างหลักสูตรและโครงการเชิงพื้นที่ เป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมของคนทำงานในยุคดิจิทัลและการสร้างแรงงานคุณภาพสู่ประเทศ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์, เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, เปิดเผยโครงการ Skill Expo 2023 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงแรงงาน ที่เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงวิถีการพัฒนาคนสู่ยุคใหม่

โครงการ Skill Expo 2023 จัดขึ้นใน 9 จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีในอนาคต โดยเป็นการสร้างโอกาสแก่ธุรกิจ สถานประกอบการ และแรงงานในการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาแรงงานไทย และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคดิจิทัล

งานนี้มีการร่วมมือกับบริษัทไทรแองเกิ้ลซอฟท์จำกัด โดยมีมากกว่า 20 บูธที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์เช่น Humano และ DAccount มาจัดแสดง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความรู้สึกและความพร้อมในธุรกิจและ SME ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล**

เรียบเรียงโดย

หดห.jpeg

คุณยุวดี แซ่โก่ย (ลิ)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทรแองเกิ้ลซอฟท์ จำกัด

CSR3

1213/237 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร : 02-934-4208
อีเมล์ : sales@trianglesoft.co.th

CSR%20Map

Follow us

so1so3so3so43